Запишете се при нас, за да завършите 10 клас и придобиете професия! Има 15 свободни места за 8 клас в специалност шивачество!!!

 

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА:

08.02.2016 г.

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2016 / 2017 ГОДИНА

Вторият учебен срок ще за завършва по следния график:

31.05.2017 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)

15.06.2017 г.  V – VІІІ клас (16 учебни седмици)

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

Неучебните дни през 2016-2017 г. ще са:

07.11.2016 г.  неучебен, но присъствен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г.  ДЗИ по БЕЛ  и НВО в VІІ клас по БЕЛ

22.05.2017 г.  втори ДЗИ и НВО в VІІ клас по математика

25.05.2017 г.  неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и славянската писменост