полезна информация

 

Външно оценяване VII клас


Български език и литература 19 май 2017 г.
Математика 22 май 2017 г.
Чужд език 27 май 2015 г.

 

!   За Вас, четвъртокласници