Прием на ученици за учебната 2017 / 2018 г.

След завършен 7. клас

Професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Професия „Шивач“

Специалност „Шивачество“

Срок на обучение – 3 години

Форма на обучение – редовна

Чужд език – Английски език.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

  2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас

  3. Медицинско свидетелство

Дейност

Срок

Подаване на документи

От 16.06.2017 г. до 22.06.2017 г.

Първо класиране

27.06.2017 г.

Записване

От 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г.

Второ класиране

До 04.07.2017 г.

Записване

От 05.07.2017 г. до 07.07.2017 г.

Трето класиране

От 11.07.2017 г. до 13.07. 2017 г.

Записване

От 18.07.2017 г. до 19.07.2017 г.

 

След първо класиране: Записани 10 ученици.

                                      Свободни места 15.