НОВО         НОВО         НОВО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Вид дейност

Срок

1

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.

20.06. - 26.06.2018 г.

2

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до  03.07.2018 г. вкл.

3

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

4

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 12.07.2018 г. вкл.

5

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

6

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

19.07.2018 г.

7

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

8

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 26.07.2018 г. вкл.

9

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

10

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

02.08.2018 г.

11

 

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.

03.08. – 11.09.2018г.

От 03.08.2018 до 11.09.2018 година в канцеларията на училището се подават следните документи:
1. Молба до директора - по образец на 172 ОУ.

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити

Определената комисия класира учениците по бал в низходящ ред

Резултатите от приема на ІV етап се обявяват на 11.09.2018 година след 14.30 часа

12

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

12.09.2018 година до 16:30 часа.

 

       

1 ПАРАЛЕЛКА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ – 26 места

професия „Шивач“, специалност „Шивачество“

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна

 

05.02.2019 г. – междусрочна

 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

 

19.06.2019 г. – НВО по математика

 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)