НОВО         НОВО         НОВО

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС

ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2019 / 2020 ГОДИНА

 

 

графика тук

 

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2018/2019 година:

 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна

 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна

 

05.02.2019 г. – междусрочна

 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I - XI клас

 

05.04.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за XII клас

 

Неучебни дни:

 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ

 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ

Дни за провеждане на НВО в VII клас и на ДИ за СПК

 

06.06.2019 г. – Държавен изпит по теория за СПК

 

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ

 

19.06.2019 г. – НВО по математика

 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика)

 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

06.02.2019 г. – I - XII клас

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година:

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици)

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици)

28.06.2019 г. – VII - XI клас (18 учебни седмици)