Прием първи клас 2018 -2019 г.

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

от 16.04. до 16.05.2018 вкл. от 8.30ч до 17.00 часа – Подаване на заявления за записване от родителите за участие в I-во класиране.

04.06.2018 г., 17:00 часа – Обявяване на списъците от I-во класиране.

от 05.06.2018 г. до 07.06.2018 вкл. до 17 часа – Записване на учениците от I-во класиране.

07.06.2018 г, 18.00 часа – Обявяване на свободните места за II-ро класиране.

от 08.06.2018 г. до 11.06.2018 вкл. до 12.00 часа – Подаване на заявления за участие във ІІ класиране

11.06.2018г, 18:00 часа – Обявяване на списъците от II-ро класиране.

от 12.06.2018г. до 13.06.2018 г. вкл. до 17 часа – Записване на учениците от II-ро класиране.

13.06.2018 г., 18:00 часа – Обявяване на свободните места за III-то класиране.

от 14.06.2018г – Попълване на свободните места след трето класиране

от 20.06.2018 г. до 14.09.2018 – Информацията за свободни места се публикува на интернет-страницата на училището и РУО София-град

Документи

Заявление за записване изтегли

Критерии за записване 1 клас тук

Прилежащи райони тук