Прием първи клас 2019 -2020 г.

 ЗАПОВЕД 

 

ГРАФИК ЗА ДЕЙНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С ПРИЕМАНЕТО НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019 /2020 ГОДИНА

 

графика изтегли от тук

Заявление за записване изтегли от тук

Критерии за записване 1 клас тук

Прилежащи райони тук

план прием 1 клас тук

                  Списък с класираните ученици от първи клас

                      Първо класиране - тук

Заети места след първо класиране - 7 броя
 
Сбободни места след първо класиране - 15 броя

Второ классиране - тук

Заети места след първо класиране - 9 броя
Свободни места за първи клас след второ класиране - 13 броя.
 
Подаване на заявление за участие в трето класиране, ще се приемат в 172 ОУ от 13. 06. до 14 .06. 2019 г.
(включително) до 12.00 часа.
След второ класиране записани ученици за първи клас - 2 броя.
Общо за първо и второ класиране записани за първи клас 9 ученици.
Сбободни места 13 броя.
Няма подадени заявления за трето класиране.
Записани ученици след трето класиране 9 броя.
Сбободни места 13 броя.
От 21. 06. 2019 г. до 13. 09. 2019 г. ще се подават заявления за попълване свободните местата след трето класиране.
Записани ученици за първи клас 10 броя.
Сбободни места 12 броя.