Прием на ученици за учебната 2018 / 2019 г.

След завършен 7. клас

Професионално направление „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи“

Професия „Шивач“

Специалност „Шивачество“

Срок на обучение – 3 години

Форма на обучение – редовна

Чужд език – Английски език.

  1. Необходими документи за кандидатстване:

  2. Свидетелство за основно образование след завършен 7. клас

  3. Медицинско свидетелство

Вид дейност

Срок

1

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРИЕМА НА УЧЕНИЦИ ПО НАРЕДБА № 10 ОТ 01.09.2016 Г. ПИСМЕНО УВЕДОМЯВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДОПУСКАНЕТО ИМ ДО УЧАСТИЕ В ПРИЕМА.

20.06. - 26.06.2018 г.

2

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до  03.07.2018 г. вкл.

3

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ПЪРВИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ИЛИ ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

04.07 - 06.07.2018 г. вкл.

4

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 12.07.2018 г. вкл.

5

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

13.07 - 17.07.2018 г. вкл.

6

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ВТОРИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

19.07.2018 г.

7

ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

20.07 - 24.07.2018 г. вкл.

8

ОБЯВЯВАНЕ НА СПИСЪЦИТЕ С ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

до 26.07.2018 г. вкл.

9

ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ УЧЕНИЦИ НА ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

27.07 - 30.07.2018 г. вкл.

10

ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАПИСАЛИТЕ СЕ УЧЕНИЦИ И БРОЯ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ.

02.08.2018 г.

11

 

ПОПЪЛВАНЕ НА НЕЗАЕТИТЕ МЕСТА СЛЕД ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ И ЗАПИСВАНЕ.

03.08. – 11.09.2018г.

От 03.08.2018 до 11.09.2018 година в канцеларията на училището се подават следните документи:
1. Молба до директора - по образец на 172 ОУ.

2. Свидетелството за основно образование - копие

3. Служебна бележка с резултати от положените изпити

Определената комисия класира учениците по бал в низходящ ред

Резултатите от приема на ІV етап се обявяват на 11.09.2018 година след 14.30 часа

12

ЗАПИСВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

12.09.2018 година до 16:30 часа.

След първо класиране: Записани ....ученици.

                                      Свободни места ........