учебен процес

 

 

Р А З П И С А Н И Е

 

на часовете в среден курс

 

 

І час           8,00  -    8 40 ч

 

ІІ час          8,50  -    9 30 ч

 

ІІІ час         9,40   -  10,20ч

 

ІV час        10,40   -  11,20ч

 

V час          11,30 -   12,10ч

 

VІ час          12,20 -   13,00ч