1-4 кл. програма

 

172 ОУ „Христо Ботев”, гр.Нови Искър, кв.Гниляне

Седмично разписание на часовете от 1 до 4 клас

 

                       1 клас                2 клас                 3 клас             4 клас

.                             

 

п

1

БЕЛ

 

Физизическо

в-е и спорт

Английски

език

БЕЛ

о

2

БЕЛ

Английски

език

Физическо

в-е и спорт

БЕЛ

не

3

Музика

БЕЛ

БЕЛ Математика

дел

4

Математика

БЕЛ

БЕЛ

Английски

език

ник

5

Изобразително

из- во

Математика

Математика

 

       

Физическо

в-е и спорт

  6  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в

1

БЕЛ

Физизическо

в-е и спорт

Английски

език

БЕЛ

т

2

БЕЛ

Английски език

БЕЛ

БЕЛ

о

3

Физизическо в-е и спорт

БЕЛ

 

БЕЛ

Английски език

р

4

Математика

БЕЛ

 Човекът и обществото

 Математика

ник

5

 

Музика

Математика

Музика

Изобразително

из- во

ик

6

 


 

 

 

 

 

 

 

с

1

Математика

БЕЛ

Математика

БЕЛ

р

2

БЕЛ

 

 

БЕЛ

 

Човекът и

природата

 

БЕЛ

 

я

3

БЕЛ

Околен свят

БЕЛ

Математика

д

4

Изобразително

из- во

Музика

 

БЕЛ

Изобразително

из- во

а

5

 Физизическо в-е и спорт

 

 

 

 

Изобразително

из- во

Физизическо в-е и спорт

 

 

чет

1

БЕЛ

БЕЛ

Английски език

 

 Човекът и обществото

вър

2

БЕЛ-ЗИП

Математика

 Физизическо в-е и спорт

БЕЛ

т

3

Математика

 Музика

БЕЛ

Математика

ъ

4

ЧК

 Изобразително

из- во

Математика

Дом. бит и

техника

к

5

 

 

ЧК

 Изобразително

из- во

Английски език

 

6

 

  ЧК

 

ЧК

 

 

 

п

1

Роден край

 

БЕЛ- ЗИП

 Човекът и обществото

Човекът и

природата

е

2

Математика-ЗИП

Математика

БЕЛ-ЗИП

БЕЛ-ЗИП

т

3

Дом. бит и техника

Дом. бит и

техника

Религия- ЗИП

 

Математика-ЗИП

ъ

4

БЕЛ-ЗИП

Религия- ЗИП

Музика

Музика

к

5

 

 

 

Дом. бит и

техника

Физизическо

в-е и спорт