5-7 кл програма

 

 

172 ОУ „Христо Ботев”, гр.Нови Искър, кв.Гниляне

Седмично разписание на часовете от 5 до 7 клас

 

                          5 клас                        6 клас                     7 клас

по

1

География и икономика

БЕЛ

 

Математика

 

не

2

 

БЕЛ

Математика

География и икономика

дел

3

Математика

Изобразително изкуство

БЕЛ

ник

4

Физическо в-е и спорт

БЕЛ-ЗИП

Изобразително изкуство

 

5

История и цивилизация

Английски език

Изобразително изкуство

 

6

Човекът и

природата

История и цивилизация

Английски език

 

в

1

БЕЛ

 

Музика

Математика

т

2

 

БЕЛ

 

Математика

Музика

 

о

3

Математика

Музика

БЕЛ

р

4

 

Музика

Ански езглийик

БЕЛ

н

5

Английски език

БЕЛ

История и цивилизация

ик

6

Музика

Човекът и

природата

Английски език

 

с

1

Домашна техника

и и- ка

География и икономика

Математика

 

р

2

Домашна техника

и и- ка

Математика

 

Биология и ЗО

я

3

Математика

Човекът и природата

БЕЛ

 

д

4

 

География и икономика

 

БЕЛ

Технологии

а

5

БЕЛ

Домашна техника

и и- ка

Химия и ООС

 

6

Човекът и природата

Физическо в- е

и спорт

БЕЛ-ЗИП

 

 

ч

1

Физическо в-е и спорт

БЕЛ

Математика

е

2

Английски език

БЕЛ

Математика- ЗИП

т

3

БЕЛ

Английски език

 

Физика и

астрономия

в

4

 

БЕЛ- ЗИП

 

Математика-ЗИП

 

 

Физическо в-е и спорт

ъ

5

Математика-ЗИП

Физическо в-е и спорт

БЕЛ

р

6

История и ц- я

ЧК

Биология и ЗО-ЗИП

тък

7

ЧК

География и икономика

ЧК

 

 

 

п

1

Математика

 

Физическо в-е и спорт

Биология и ЗО

е

2

Английски език

Математика

Химия и ООС

т

3

География и и-ка-ЗИП

Английски език-ЗИП

Физика и астрономия

ъ

4

Изобразително изкуство

ИТ

Английски език

к

5

 

Изобразително изкуство

 

История и цивилизация

ИТ

 

6

ИТ

 

Човекът и природата

 

Физическо в-е и спорт