Г Р А Ф И К

за провеждане на консултации

ІІ  уч.срок 2016/2017 година

   КЛАС

 

ПРЕПОДАВАТЕЛ

     ДЕН

ЧАС

       І

Румяна Давидкова

  четвъртък

14.00

       ІІ

Ива Добрева

  четвъртък

12.00

      ІІІ

Милена Стоименова

  вторник

12.20

      ІV

Костадинка Георгиева

  понеделник

13.30

   І-VІІІ

Флора Чолакова

  сряда

14.00

  V-VІІІ

Лидия Дончева

  вторник

14.00

  V-VІІІ

Александър Вътков

понеделник

14.00

  V-VІІІ

Детелина Спиридонова

  сряда

14.00

  І-VІІІ

Мариета Цекова

  четвъртък

 

14.00

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на ІІ-я час на класа

ІІ срок  2016/2017г           

 КЛАС

ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

       ПГ

Ива веселинова

сряда

 12.20

        І

Румяна Давидкова

понеделник

13.10

       ІІ

Ива Добрева

понеделник

10.40

      ІІІ

Милена Стоименова

четвъртък

12.20

      ІV

Костадинка Георгиева

понеделник

12.20

      V

Детелина Спиридонова

вторник

13.40

     VІ

Мариета Цекова

вторник

13.00

     VІІ

Александър Вътков

вторник

13.10

    VІІІ

Лидия Дончева

сряда

11.30

                                                                                                  

                    Г Р А Ф И К                                                       

                    ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ
                                   ІІ  УЧЕБЕН СРОК,2016/2017 Г

№ по ред

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

ПРЕПОДАВАЩ

УЧИТЕЛ

Дата на провеждане на кл.работи

Клас в който се провежда

1

Бълг.ез и литература

Л.Дончева

08.05.2017

V

2

Бълг.ез. и литература

Л.Дончева

09.05.2017

3

Бълг.ез. и литература

Л.Дончева

10.05.2017

VІІ

3

Бълг.ез. и литература

Л.Дончева

11І.05.2017

VІІІ

4

Бълг.ез. и литература ЗИП

Л.Дончева

25.04.2017

4

Бълг.ез. и литература ЗИП

Л.Дончева

26.04.2017

VІІ

5.

Бълг.ез. и литература ЗИП

Л.Дончева

27.04.2015

VІІІ

5

Математика 

Д.Спиридонова

10.05.2017

V

6

Математика

Д.Спиридонова

15.05.2017

7

Математика

Д.Спиридонова

08.05.2017

VІІ

8

Математика

Д.Спиридонова

04.05.2017

VІІІ

9

Математика  ИУЧ

Д.Спиридонова

25.04.2017

V

10

Математика ЗИП

Д.Спиридонова

26.04.2017

11

Математика ЗИП

Д.Спиридонова

24.04.2017

VІІ

12

Математика ЗИП

Д.Спиридонова

21.04.2017

VІІІ

13

Английски език

Фл.Чолакова

23.05.2017

V

 

Г Р А Ф И К

 

за провеждане на контролни работи

ІІ  уч.срок, 2016/2017 година

 

       

Клас

Учебен предмет

Преподаващ учител

Дата на провеждане на контролната работа

 

БЕЛ

Р.Давидкова

07.03.17;24.04.17;15.05.17

I

БЕЛ ИУЧ

Р.Давидкова

20.04.17                                                                 

Математика

Р.Давидкова

20.03.17;18.05.17

Математика ИУЧ

Р. Давидкова

21.04.17;12.05.17

 

Околен свят

Р.Давидкова

10.05.17

 

II

БЕЛ

Ива Добрева

27.02.17;20.03.17;25.04.17;09.05.17

Математика

Ива Добрева

28.02.17;22.03.17;26.04.17;10.05.17

Англ. език

Ф. Чолакова

24.03.17;18.05.17

 

Околен свят

Ива Добрева

02.03.17;30.03.17;20.04.17;11.05.17

III

БЕЛ

М.Стоименова

02.03.17;04.04.17;16.05.17

Математика

М.Стоименова

15.03.17;26.04.17;15.05.17

Човекът и обществото

М.Стоименова

21.03.17;09.05.17

 

Човекът и природата

М.Стоименова

27.03.17;29.05.17

 

Англ. език

Ф. Чолакова

 28.03.17;18.05.17

IV

БЕЛ

К.Георгиева

17.02.17;31.03.17

Математика

К.Георгиева

24.02.17;07.04.17

Човекът и обществото

К.Георгиева

10.03.17;21.04.17

Човекът и природата

К.Георгиева

16.03.17;27.04.17

Англ.език

Ф.Чолакова

28.03.17;20.05.17

V

БЕЛ

Л. Дончева

27.02.17;27.03.17

Математика

Д. Спиридонова

23.03.17;05.06.17

Математика ИУЧ

Д. Спиридонова

21.03.17

Англ. език

Ф. Чолакова

28.03.17;26.04.17

История и ц-я

Р. Давидкова

16.03.17;02.06.17

Човекът и природата

А. Вътков

17.03.17;29.05.17

География и икономика

А. Вътков

20.03.17;07.06.17

 

ИТ

Д. Спиридонова

10.03.17;28.04.17

VI

БЕЛ

Л. Дончева

28.02.17;28.03.17

Англ. език

Ф. Чолакова

23.03.17;01.06.17

Математика

Д. Спиридонова

22.02.17;15.03.17

Математика ЗИП

Д. Спиридонова

22.03.17

История и ц-я

Р. Давидкова

16.02.17;16.05.17

Човекът и природата

А. Вътков

20.03.17;29.05.17

География и икономика

А. Вътков

31.05.17

ИТ

 

17.03.17;05.05.17

VII

БЕЛ

Л. Дончева

22.02.17; 29.03.17

Англ. език

Ф. Чолакова

23.03.17; 18.05.17

Математика

Д. Спиридонова

16.03.17;21.04.17

Математика ЗИП

Д. Спиридонова

06.03.17

История и ц-я

Р. Давидкова

28.03.17; 06.06.17

Биология и ЗО

А. Вътков

27.02.17; 29.05.17

 

География и икономика

А. Вътков

02.06.17

Физика и астрономия

Д. Спиридонова

14.02.16;20.04.17

 

Химия и ООС

П. Александрова

25.04.17;16.05.17

 ИТ

Д. Спиридонова

10.03.17; 07.04.17

VIII

БЕЛ

Л. Дончева

23.02.17; 30.03.17

 

Англ. език

Ф. Чолакова

20.03.17;18.05.17

 

Математика

Д. Спиридонова

23.02.17; 15.03.17

 

Математика ЗИП

Д. Спиридонова

17.03.17

 

История и ц-я

Р. Давидкова

21.04.17; 26.05.17

 

 

Биология и ЗО

А. Вътков

27.02.17;29.05.17

 

 

География и икономиика

А. Вътков

17.03.17;

30.05.17

 

Химия и ООС

П. Александрова

03.05.17;17.05.17

 

Физика и астрономия

Д. Спиридонова

04.04.17;31.05.17

 

 

ИТ

Д. Спиридонова

17.02.17;05.05.17

 

Г Р А Ф И К

за провеждане на модули

и спортни дейности

 ІІ  учебен срок

2016/2017 година

КЛАС

   ПРЕДМЕТ  И  ПРЕПОДАВАТЕЛ 

ДЕН

ЧАС

 

       І

СД лека атл.                     М Цекова

четвъртък

11.30

      ІІ

Модул лека атл.               М. Цекова

сряда

11.30

      ІІІ

Модул лека атл.               М. Цекова

четвъртък

12.20

      ­­ІV

Модул лека атл.               М. Цекова

петък

12.20

 

 

 

                                Модул  „Спортни    игри”

    КЛАС

                

ПРЕДМЕТ  И ПРЕПОДАВАТЕЛ

ДЕН

ЧАС

     V

СД б-бол                        

М. Цекова

понеделник

13,10

     VІ

Модул б-бол                   М.Цекова 

четвъртък

13,10

     VІІ

Модул б-бол                   М.Цекова

сряда

13.10

    VІІІ

Модул б-бол                   М. Цекова

петък

13,10

 

 

 

ГРАФИК

за провеждане на СИП,ІІ срок

2016 / 17 год.                             

 

Клас

ПРЕДМЕТ

Преподавател

Ден

Час

 

    ІІ

Англ.език

Фл.Чолакова

вторник

 

11.30

 

   ІІ

Религия

М.Стоименова

петък

12.15

 

  ІІІ

Англ.език

Фл.Чолакова

петък

11.30

 

  ІV

Религия

М.Стоименова

понеделник

12.20

 

  V-VІІІ

Религия

М.Стоименова

петък

13.10

 

 VІ

Фолклор на

етносите

Ива Добрева

понеделник

13.10