ваканции

 

ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 ГОДИНА

НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл. - есенна ваканция
24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл. - коледна ваканция
4.02.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл. - зимна ваканция
02.04.2017 г. – 10.04.2016 г. вкл. - пролетна ваканция за І-ХІ клас  
08.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл. - пролетна ваканция за ХІІ клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

19.05.2017 г. – ДЗИ по български език и литература и НВО в VII клас по български език и литература
22.05.2017 г. – Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

 

НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА:

 

09.02.2017 г.